Хөдөлгөөнт буудлагаSteel Challenge

Steel Challenge

Төмөр буудлагын спорт нь 1981 онд байгуулагдсан ба стандарт байрлал бүхий 5 төмөр байг аль болох богино хугацаанд буудах зорилготой спорт юм. Дасгал бүрийн нийт хугацааг оноо болгон авах ба хамгийн богино хугацаатай тамирчин аварга болдог.