Хөдөлгөөнт буудлага3 Gun

3 Gun

3 gun буудлагын төрөл нь гар буу, карбин, шотган гэсэн 3 төрлийн зэвсгээр цаасан болон төмөр бай бүхий дасгалыг хурдан, чанартай гүйцэтгэж уралддаг хөдөлгөөнт буудлагын төрөл юм.