Цэц буудлагаF class

F class

Монголын Ф Ангилал Буудлагын холбоо

Дэлхийн 35 орон эгнээндээ нэгтгэсэн дунд ба холын зайн цэц буудлагын спорт юм.  Спорт ойр ба холын зайн буудалтын тэмцээн зохион байгуулдаг. Уг буудлагын спорт төвийн галтай (center fire) сум ашигладаг ба гар цэнэглэлттэй винтов буугаар задгай талбайд явагддаг учир салхи болон орчны нөлөөг үнэлэх нь амжилт гаргах  чухал үндэс байдаг. 400 метрээс 1000 метр зайнд буудлага хийнэ. Жил болгон тив, 4 жил болгон дэлхийн аваргын тэмцээн зохион байгуулдаг.