ШҮҮГЧДИЙН ТУХАЙ

Тэмцээний чанар, аюулгүй ажиллагааны түвшин нь шүүгчдийн чадвар, мэдлэгээс шууд хамааралтай байдаг. Шүүгчдийн зөвлөл нь Азийн Буудлагын Академийн харьяа 4 төрлийн буудлагын спортыг шүүх зорилготой байгуулагдсан. Үүнд хөдөлгөөнт буудлага болох 3 Gun, Steel Challenge, цэц буудлага болох F class, Benchrest гэсэн олон улсад хөгжсөн буудлагын төрлүүд байдаг.

Үр дүн илэрсэнгүй !