ТЭМЦЭЭНИЙ ДҮН

Тэмцээний дараа шүүгч нар оноогоо нэгтгэн харгалзах тэмцээнд оноонуудаа оруулах болно. Та тэмцээний мэдээлэл хэсэгт байрлах оноонуудыг харна уу. Тэмцээний онцлогоос хамааран дүнгийн нэгтгэл нь өөр өөр байгааг анхаарна уу.

Уучлаарай, одоогоор тэмцээний дүн байхгүй байна.